Ziektes

Salmonella

      

Baarmoederontsteking CEM

                  

Afrikaanse Paardenpest: preventie heeft hoogste prioriteit

De Afrikaanse Paardenpest (APP)  is een zeer ernstige infectieziekte met vaak dodelijke afloop. Afrikaanse Paardenpest komt in Nederland nog niet voor, maar door internationaal verkeer van mensen en paard ...