Paardenarts.nl

Paardenarts.nl

Paardenarts.nl is een veterinair kennisplatform voor paardenhouders en -liefhebbers, waarbij kennisdeling op het gebied van paardengezondheid door dierenartsen en specialisten centraal staat.

Paardenarts.nl speelt in op de steeds groter wordende behoefte van paardenhouders naar (betrouwbare) online informatie. De Veterinaire Kennisbank biedt paardenhouders feitelijke informatie in begrijpelijke taal over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen. Daarnaast kan er binnen de Paardenarts Locator gezocht worden naar o.a. klinieken/praktijken en hun dienstverlening. 

Meer informatie over Paardenarts.nl

Samenwerking met NHK

Met een team van (individuele) paardenartsen, specialisten en andere professionals met veelal hun eigen interessegebieden, draagt de redactie van Paardenarts.nl bij aan de (verdiepende) veterinaire onderwerpen van het NHK.

Contact

W: www.paardenarts.nl
E: info@paardenarts.nl
T: 038-3373804
Facebook Paardenarts.nl
LinkedIn Paardenarts.nl