Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren

NVFD
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren behartigt de belangen van de bij de vereniging aangesloten dierenfysiotherapeuten. Ook verstrekt ze informatie aan diereneigenaren en dierenartsen. Alle dierenfysiotherapeuten zijn van oorsprong humaan fysiotherapeut, die aanvullend de post-HBO opleiding dierfysiotherapie hebben gevolgd. Het voeren van de titel dierenfysiotherapeut is in Nederland wettelijk beschermd. 

Dierenfysiotherapeuten richten zich op bewegingsgerelateerde klachten, dat wil zeggen klachten die met houding en beweging te maken hebben. Anatomie, pathologie, fysiologie en trainingsleer behoren tot het kennisdomein van de dierenfysiotherapeut, naast specifieke kennis die het werken met en revalideren van paarden met zich meebrengt.

Samenwerking met NHK
De NVFD heeft door al haar aangesloten leden enorm veel kennis over de anatomie en beweging van het paard. Dit delen zij met het NHK. Een van de leden, Eveline Menke, vertegenwoordigt de vereniging in de redactie. Zij controleert de inhoud van alle artikelen en vult dit aan met specialistische kennis. 

Contact
W: www.nvfd.nl
E:  info@nvfd.nl
T: 088 - 020 6125