Groep Geneeskunde Paard

 Logo GGP

De Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) vertegenwoordigt de Nederlandse paardendierenartsen binnen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), dé beroepsvereniging voor dierenartsen. De GGP draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de paardendiergeneeskunde, in het belang van paardendierenarts, paard en eigenaar.

De GGP is opgericht in 1971 voor alle dierenartsen die zich met paardengeneeskunde bezighouden. De GGP behartigt de specifieke belangen van haar leden en houdt zich bezig met de ontwikkeling van de geneeskunde van het paard. Daarnaast geeft de GGP voorlichting en advies op het gebied van paardengezondheid, -houderij en -welzijn. Dit gebeurt ook richting paardeneigenaren, sportbeoefenaren en organisaties op het gebied van de paardenhouderij.

 

Voor meer informatie kijk u op de website van de KNMvD of GGP.

Samenwerking met NHK
De GGP heeft veel kennis over paardendiergeneeskunde. Dit delen zij met NHK. Een bestuurslid van de GGP, Drs. Fenna Westerduin, vertegenwoordigt de vereniging in de redactie. Zij controleert de inhoud van alle artikelen en vult dit aan met de specialistische kennis van GGP.


Contact
W: www.knmvd.nl/ggp
E: ggp@knmvd.nl
T: 030 63 48 900