Disclaimer

Inhoud

Op deze website wordt informatie in algemene zin aangeboden over het houden en verzorgen van een paard, de paardensport en -sector. Hoewel NHK de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan NHK niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. NHK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een professioneel advies. 

 

Eigendomsrechten

Deze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van NHK en van derden rusten. Zo zijn foto's, teksten, logo’s e.d. van de website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van NHK (onderdelen van) de site op enigerlei wijze te kopiëren of openbaar te maken o.i.d.. NHK is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden die gelinkt zijn met de website van NHK.