ER STAAT EEN NIEUW ARTIKEL ONLINE! (1)

Het moment dat een veulen ‘op eigen benen’ verder gaat en gescheiden wordt van zijn moeder is ingrijpend en stressvol. Je kunt een heleboel doen om het spenen en de periode daarna zo goed mogelijk te laten verlopen.

De eerste maanden van zijn leven heeft een veulen zijn moeder nodig. De moedermelk is essentieel om gezond op te groeien en ook leert de merrie haar veulen onmisbare lessen. Stap voor stap komt het veulen meer op eigen benen, tot hij zonder zijn moeder(melk) verder kan. In de natuur ligt deze speenleeftijd rond de 8 à 9 maanden. Dit is een geleidelijk proces, waarbij het veulen onder leiding van zijn moeder steeds minder melk drinkt, sociaal onafhankelijker van zijn moeder wordt en steeds meer ruwvoer tot zich neemt.

Lees hier het hele artikel