Zorg dat je paard zijn paspoort altijd bij zich heeft

Ieder paard ouder dan zes maanden moet voorzien zijn van een paardenpaspoort. Dit is wettelijk vastgelegd. Het originele paspoort hoort bovendien bij het paard op stal aanwezig te zijn. Bij overlijden van een paard, dient het paspoort te worden teruggestuurd naar de uitgevende instantie. In dit artikel lees je waarom…


Veel paardeneigenaren weten niet precies waarom hun paard een paspoort heeft. Er zijn mensen die denken dat een paspoort alleen nodig is als een paard wordt getransporteerd. Dat klopt niet: ook dieren die hun hele leven niet van het erf afkomen, moeten voorzien zijn van een chip, chipnummer en origineel paspoort.


Voedselveiligheid voorop
De reden dat bij ieder paard in Nederland een paardenpaspoort hoort, is dat ieder paard in principe bestemd is voor de voedselketen. Daarom moeten alle paarden kunnen worden geïdentificeerd en geregistreerd staan. Bij bepaald medicijngebruik mag vlees niet in de voedselketen belanden of pas als de wachttermijn verstreken is. Een paardenpaspoort is alleen geldig met een hoofdstuk ‘medische behandelingen’ of met een bijbehorend medisch inlegvel. In het hoofdstuk ‘medische behandelingen’ kan de paardenhouder/eigenaar aangeven of het dier bestemd is voor de slacht.


Paspoort hoort bij het paard
Volgens Europese verordening hoort het originele paspoort te allen tijde bij het paard aanwezig te zijn, dat wil zeggen in beheer van pensionhouder, handelaar of vervoerder. Veel paardeneigenaren willen hun paspoort niet altijd afgeven aan de vervoerder, manege- of pensionhouder, omdat ze denken dat het paspoort het eigendomsbewijs is. Dit is NIET het geval. Zonder apart eigendomsbewijs mag een paard niet verkocht worden. Paspoorten kunnen door de stalhouder in een kluis worden opgeborgen in bijvoorbeeld de zadelkast, waartoe beiden toegang hebben. Regelmatige controle of alle paspoorten nog aanwezig zijn is aan te raden. Het is verstandig schriftelijk vast te leggen op welke datum een paspoort is overhandigd aan de pensionhouder. Laat deze verklaring tekenen door de eigenaar en degene die het paspoort in ontvangst neemt.

Controle door de NVWA
De NWVA voert regelmatig onaangekondigde controles uit naar aanwezigheid van paardenpaspoorten. Vaak wordt dit gecombineerd met bijvoorbeeld een welzijnscheck. Deze controles vinden niet alleen plaats op professionele bedrijven, maar ook op kleinschalige stallen. Staleigenaren zijn verplicht aan deze controles mee te werken. Ook tijdens transport en evenementen kan gecontroleerd worden op aanwezigheid van paspoorten.

Afmelden van je paard
Het paardenpaspoort blijft te allen tijde eigendom van de uitgevende instantie. Deze instantie registreert de gegevens van het paard in haar database en zorgt ervoor dat deze ook in de centrale database worden opgenomen. De uitgevende instantie staat vermeld op het paspoort. Bij overlijden moet een paard worden afgemeld, om fraude te voorkomen. Een paard dat voor de slacht wordt aangeboden, wordt met paspoort bij het slachthuis gebracht en afgemeld bij de uitgevende instantie van het paspoort. Bij paarden die na overlijden bij kadaververwerkingsbedrijf Rendac worden aangeboden, gebeurt dit niet. Het paspoort dient in dat geval te worden teruggestuurd naar de uitgevende instantie, zodat het paard als overleden kan worden geregistreerd en het paspoort uit de roulatie gehaald. Veel eigenaren houden het paspoort als aandenken, maar dit is niet aan te raden. Na diefstal kan er bijvoorbeeld mee worden gefraudeerd. Het is wel mogelijk om het paspoort na afmelden van het paard door de uitgevende instantie ongeldig te laten maken met een perforator en het paspoort daarna teruggestuurd te krijgen.

Als in het paspoort niets is aangegeven, is het paard automatisch bestemd voor de slacht voor humane consumptie. Tenzij:

  • De termijn van zes maanden tussen geboorte en registratie is overschreden.
  • Het paard medicijnen krijgt die niet voorkomen op de positieflijst. De dierenarts registreert dit in het paspoort.
  • Een duplicaat van het paspoort is uitgegeven.
  • Een vervangend paspoort is uitgegeven.

Per 1 januari 2016 is er een beter, minder fraudegevoelig paspoort ingevoerd. Op dit moment wordt gewerkt aan een centrale database, waarin ook de status van het paard met betrekking tot al dan niet geschikt zijn voor humane consumptie wordt vastgelegd.  Deze status wordt zal in de toekomst via internet te raadplegen zijn. Dit bemoeilijkt fraude met het paspoort.

Een paardenpaspoort kan worden aangevraagd via een daartoe bevoegde instantie. Een complete lijst vind je hier 

De eigenaar van het paard is verantwoordelijk voor het paspoort. Gegevens dienen actueel en correct te zijn. Een paspoort waarin door de houder geschreven is of wijzigingen zijn aangebracht, is ongeldig.

Bronnen: 

Hieronder zijn de bronnen te bekijken, indien auteursrechtelijk mogelijk, die voor dit artikel zijn gebruikt.