Goed drinkwater is essentieel

Foto: pimmimemom

Wist je dat jouw paard wel 20 tot 70 liter water per dag drinkt? De exacte hoeveelheid is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid, lichaamsgewicht, mate van activiteit en gezondheid. Paarden zoeken meerdere malen per dag drinkwater op om voldoende vocht binnen te krijgen.

De toegang tot schoon drinkwater is essentieel. Als paarden uitdrogen, kunnen ze hun lichaamstemperatuur niet goed regelen en minder afvalstoffen afvoeren via de urine. Bovendien kunnen ze het (ruw)voer niet goed verteren. Paarden die langer dan vier uur geen toegang tot water hebben, hebben meer risico op maagzweren en raken uitgeput als ze daarbij ook nog eens flinke arbeid moeten verrichten en niet kunnen grazen. In gras zit immers ook vocht. Laat je paard daarom liever niet langer dan vier uur zonder schoon drinkwater staan.

De maag van een paard kan maximaal 6-10 liter voedsel of water bevatten. Paarden drinken daarom vaak kleine hoeveelheden. Ze zijn best kieskeurig als het over drinkwater gaat. Zorg dat het water helder is en niet stinkt. Een automatische drinkbak is praktisch, omdat er altijd schoon water beschikbaar is. Voor paarden die in een groep gehuisvest zijn, moeten er meerdere drinkplekken zijn.

Als een paard fysieke arbeid heeft verricht, heeft hij meteen behoefte aan water. Bij zware inspanning, waarbij een paard veel zweet, verliest hij niet alleen vocht maar ook zouten (elektrolyten). Het verlies van water en elektrolyten moet gecompenseerd worden. Laat je paard daarom na zware arbeid voldoende drinken, anders zal hij uitdrogen. Door het verlies van elektrolyten kan je paard ernstige spierkrampen krijgen. Je kunt er daarom voor kiezen om het drinkwater na het sporten te verrijken met extra elektrolyten.

Let op! Geef je paard na het sporten geen grote hoeveelheden water tegelijk. Als hij na een zware training veel liters koud water achter elkaar drinkt, kan dat tot koliek leiden. Geef je paard daarom kleinere hoeveelheden uit een emmer. Zet je hem meteen weer op stal? Een kleine steen in de automatische drinkbak voorkomt dat je paard te gulzig gaat drinken. Haal na een uurtje de steen weer weg, zodat je paard dan weer in zijn eigen tempo kan drinken.

Een onderzoek uit 2012 toonde aan dat de bloedwaarden veranderen als een paard redelijk snel veel ruwvoer eet, maar geen of onvoldoende water ter beschikking heeft. De vertering van ruwvoer gaat namelijk gepaard met een grote stroom van vloeistoffen (water en bloed). Als gevolg van kauwbewegingen wordt vloeistof, omgezet in speeksel, aan het bloed onttrokken. Bij paarden die langzamer kauwen, heeft de vochtonttrekking niet zoveel invloed op de bloedwaarden. Is jouw paard een snelle eter? Dan loopt hij eerder kans op uitdroging. Hij kan zomaar twee uur nodig hebben om van zijn ‘vreetbui’ te herstellen: pas dan zijn alle bloedwaarden weer genormaliseerd. Het is daarom wenselijk om je paard af te remmen in zijn vraatzucht. Geef het ruwvoer met een slowfeeder, zo beperk je de opname snelheid. Laat hem na het voeren ook niet meteen een zware inspanning verrichten.

Bij paarden die in de winter ook in de wei lopen, kun je een bal in de waterkuip leggen. Zo blijft de watervoorziening ook in de winter bruikbaar. Ook de automatische drinkbak op stal kan bevriezen. Tap waterleidingen tijdig af en geef je paard water in emmers. Kies het liefst een grotere plastic drinkbak; een emmer gooit je paard zo om. Ben je toevallig bezig met een verbouwing? Overweeg dan een drinkwatersysteem aan te laten leggen, waarin het water circuleert om bevriezing te voorkomen. Je kunt ook de leidingen isoleren of een thermostaat op de kraan te zetten.

Dit artikel is geschreven op basis van eerder verschenen artikelen van en samen met Anneke Hallebeek. Meer informatie over dr. Anneke Hallebeek, specialist veterinaire diervoeding op www.bonpard.com, www.voedingadviespaard.nl en www.voedingsconsulentpaard.nl