De paardengriepVeel paarden komen in aanraking met paardengriep, ook wel equine influenza genoemd. De symptomen van paardengriep zijn een droge hoest, een wat waterige neusuitvloeiing, loomheid en koorts. De meeste paarden zijn zonder problemen binnen tien dagen weer beter, maar het hoesten houdt soms langer aan.

Volledig herstel duurt een paar weken
Het volledig herstel van paarden met paardengriep duurt twee tot drie weken; in ernstige gevallen zes maanden. Drachtige merries verwerpen soms hun veulen als gevolg van de koorts.

In Nederland maakt equine influenza veel zieke, maar weinig dodelijke paardenslachtoffers. Dit komt omdat de meeste paarden jaarlijks tegen het virus worden ingeënt. Paardengriep komt op de hele wereld voor, behalve in Nieuw-Zeeland en IJsland.

Let op: je mag pas weer met je paard gaan trainen als het hoesten volledig verdwenen is.

Gevaccineerde paarden knappen vrij snel op
Paarden die gevaccineerd zijn tegen equine influenza knappen als ze ziek worden vrij snel weer op. Niet gevaccineerde paarden – met name veulens en zwakkere paarden – kunnen longproblemen aan paardengriep overhouden of zelfs sterven.

Hoe wordt het virus verspreid?
Het virus wordt snel via de luchtwegen verspreid. Vermijd tijdens evenementen direct contact tussen paarden zo veel mogelijk om overdracht van het virus tegen te gaan.

Wel of niet vaccineren tegen equine influenza?
Het is verstandig om je paard te laten vaccineren tegen equine influenza. Inenting biedt een goede bescherming, maar het vaccin moet regelmatig aangepast worden, omdat het influenzavirus regelmatig van structuur verandert.

In Nederland worden veel paarden na een basisenting jaarlijks, soms tweemaal per jaar gevaccineerd. De KNHS en de meeste stamboekorganisaties stellen een jaarlijkse vaccinatie tegen paardengriep verplicht om aan evenementen mee te mogen doen.

Let op: hiervan moet een aantekening worden gemaakt in het paspoort van het paard.

Voor wedstrijden van de internationale paardensportorganisatie FEI geldt een verplichte halfjaarlijkse influenzavaccinatie.

De eerste inenting tegen paardengriep geef je als een veulen vier tot vijf maanden oud is. Na de eerste enting moet binnen 21 tot 91 dagen een tweede injectie gegeven worden. Het advies is om alle paarden op stal gelijktijdig één keer per jaar tegen equine influenza te vaccineren.

Wanneer je paard influenza heeft, bel je als eigenaar de dierenarts. Check regelmatig (een paar keer per dag) de temperatuur met een thermometer. Het best is je paard ook eens een aantal keer te temperaturen als hij gezond is, zodat je weet wat zijn exacte temperatuur is. Geef zowel de normale temperatuur van je paard, als de temperatuur tijdens de influenza door aan je dierenarts.

Lees ook:
Bronnen:

Hieronder zijn de bronnen te bekijken, indien auteursrechtelijk mogelijk, die voor dit artikel zijn gebruikt.