Alles over droes

Hoestend paard

© Arnd Bronkhorst | www.arnd.nl

Droes is een zeer besmettelijke paardenziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus Equi. Alleen paarden worden ziek van deze bacterie. Paarden krijgen ontstekingsverschijnselen in hun keel. Dit irriteert en uit zich in een min of meer onderdrukt hoesten. De meeste paarden hebben alleen enkele dagen koorts, zijn wat sloom en snotteren wat.

Milde symptomen
Hoewel de meeste paarden met droes milde symptomen vertonen, willen sommige paarden niet eten. Af en toe zwellen de lymfeknopen op, waardoor zich abcessen vormen, die naar buiten breken. Soms breken deze zwellingen in de keel of in de luchtzak open en zie je bij het paard alleen dikke neusuitvloeiing.

Heel soms overlijdt een paard aan droes. In dit geval zijn er vaak complicaties opgetreden. Een dodelijke complicatie die je veel ziet, is dat het paard benauwd wordt en stikt door de druk van de opgezette lymfeknopen. Een ander voorbeeld is ‘verslagen droes’. Door het verspreiden van de bacterie via de bloedbaan ontstaan er abcessen in het lichaam. Ook kan er een overgevoeligheidsreactie van het lichaam optreden (Morbus maculosus) na het doorlopen van de ziekte. Longontsteking en borstvliesontsteking zijn ook gevreesde complicaties.

Hoe verzorg je een paard met droes?
Houd een paard met droes goed in de gaten. Hij kan benauwd worden door de zwelling rond zijn keel. Let er in dat geval ook goed op dat het paard blijft eten en drinken. Bied onbeperkt ruwvoer aan, maar geef daarnaast voer dat makkelijk weg te krijgen is. Breekt het abces naar buiten uit, dan kun je het schoonspoelen met een verdunde jodiumoplossing. Volg verder het advies van de dierenarts op over wondverzorging.

Is droes besmettelijk?
Droes komt over de hele wereld veel voor en is besmettelijk. Besmette paarden vormen een risico voor andere paarden. Krijgt één paard op stal droes, dan krijgen ze het bijna allemaal. Zolang ze de ziekteverwekker uitscheiden mogen ze niet deelnemen aan wedstrijden. Als paarden droes hebben gehad, kunnen ze drager blijven en de ziekte later weer overbrengen. De bacterie blijft dan aanwezig in de luchtzakken in het keelgebied.

Besmetting voorkomen of beperken
Om een besmetting met droes te voorkomen of te beperken, is het heel belangrijk om de stallen goed schoon en hygiënisch te houden. Jonge dieren die bij elkaar staan, vormen een risicogroep. Blijkt een paard toch besmet, isoleer hem dan meteen. Is een paard eenmaal ziek en krijgt hij abcessen, dan bestrijdt de dierenarts met name de symptomen. Na een besmetting met droes heeft het paard antistoffen gemaakt en is hij doorgaans voor lange tijd beschermd tegen de ziekte.

Bij een paard met droes bestrijdt de dierenarts met name de sypmtomen, omdat antibiotica doorgaans niet meer aanslaan. Dit komt omdat de bacterie een haast ondringbaar abces om zich heen vormt. Ook antibiotica dringen niet door de abceswand heen en zijn dus zinloos, tenzij de dierenarts er heel vroeg bij is.

Kwade droes is een ziekte die door een heel andere bacterie (Burkholderia mallei) veroorzaakt wordt. De symptomen lijken een beetje op gewone droes, maar de ziekte is veel gevaarlijker. Kwade droes is niet alleen besmettelijk voor paarden, maar ook voor andere diersoorten en mensen. Kwade droes is sinds 1965 uitgeroeid in West-Europa. In sterk westers georiënteerde landen, zoals Dubai en Bahrein, zijn wel besmettingen gemeld.

Droes wordt gezien als een veelvoorkomende bedrijfsgebonden ziekte, die valt onder het ondernemersrisico. Door een verbod op deelname aan evenementen, voorlichting en vaccinatie wordt droes gezien als een beheersbaar probleem. Handhaving van de regels rond droes gebeurt door de sport- en fokkerijorganisaties. 

Lees ook:
Bronnen:

Hieronder zijn de bronnen te bekijken, indien auteursrechtelijk mogelijk, die voor dit artikel zijn gebruikt.