Drs. Eveline Menke

Drs. Eveline Menke vertegenwoordigt binnen het NHK de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren. Als fysiotherapeut specialiseerde ze zich in dierfysiotherapie en chiropractie bij paarden. Ze combineert haar praktijk met schrijven en verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Eveline zal zich vooral toeleggen op informatie over beweging, blessures, revalidatie en training. 

Meer informatie en contactgegevens over haar praktijk voor dierfysiotherapie vind je op haar Facebookpagina of webpagina.

 

Jan de Zwaan

Jan de Zwaan vertegenwoordigt de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden. Hij is het grootste deel van zijn tijd verbonden aan het Departement Gezondheidszorg Paard, Universiteit Utrecht als orthopedisch hoefsmid. Daar werkt hij nauw samen met dierenartsen om paarden met hoefproblematiek, of andersoortige problemen die voortvloeien uit de voeten, op te lossen. Daarnaast bestaat zijn taak uit het geven van een stuk onderwijs op hoef-en hoefbeslaggebied en evalueert hij de toepasbaarheid van nieuwe hoefbeslagvormen. Naast deze taken is hij nog een dag per week werkzaam als zelfstandig ondernemer. Jan denkt dat deze site een goede bijdrage  biedt om te kunnen benadrukken hoe ongelofelijk belangrijk de voeten van ons paard zijn, in relatie tot het algemeen welbevinden.

Ir. Heleen Prinsen

Ir. Heleen Prinsen vertegenwoordigt binnen het NHK de ZLTO. Als beleidsadviseur diergezondheid houdt Heleen zich bezig met integrale vraagstukken die gaan over diergezondheid en dierwelzijn in de landbouw inclusief de paardenhouderij. Daarbij kun je denken aan draaiboeken bij uitbraken van dierziekten en het leveren van input over vraagstukken bij politieke partijen in het belang van de sector. Waarbij zij door ervaringen in andere sectoren die informatie goed kan benutten. Daarnaast heeft de ZLTO veel ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu (waaronder mest).

 

Drs. Fenna Westerduin

Drs. Fenna Westerduin vertegenwoordigt binnen het NHK de Groep Geneeskunde van het Paard. Als bestuurslid van de GGP is zij bezig met de kwaliteit van de paardengeneeskunde en de invloed van de maatschappij op de paardensector. Hiernaast helpt zij startende ondernemers in de Agri en Food sector. Fenna zal zich toeleggen op de informatie rond gezondheid en welbevinden van het paard.

 

Rik Bremer

Rik Bremer

Rik Bremer volgt de studie Diergeneeskunde aan de Faculteit in Utrecht met de afstudeerrichting paard. Hij is bezig met zijn laatste jaar. Gedurende zijn studie werd zijn aandacht al getrokken door problemen aan het bewegingsapparaat en de hoeven. Rik heeft zich hier dan ook verder verdiept en heeft zijn onderzoek gedaan naar de prevalentie van en risicofactoren voor hoefaandoeningen bij paarden in Nederland. Rik legt de link tussen de dierenarts en hoefsmid en is daarnaast betrokken bij het Keurmerk Paard en Welzijn.