ZLTO


ZLTO logo

ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
Het ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte waaronder ook de paardenhouderij.

ZLTO behartigt de belangen van ondernemers in de paardenhouderij en doet dit met name vanuit Sectorraad Paarden, waar de (Z)LTO een zetel heeft. ZLTO houdt zich bezig met het verspreiden van informatie over verschillende thema's in de paardenhouderij; diergezondheid, dierwelzijn, mest, milieu, ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs en arbo technische zaken. Meer informatie over de ZLTO en paardenhouderij vind je hier.

Daarnaast hebben zij zowel in Den Haag als in Brussel een eigen lobbyist zitten waar zij discussies voeren over beleidsmaatregelen, BTW en mogelijk te ontwikkelen wetgeving.

Verder organiseert de ZLTO over het jaar diverse themabijeenkomsten en vaktechnische bijeenkomsten over voeding, fokkerij en sport en op ondernemerschap thema's als omgevingsrecht, financiering en juridische zaken.

Het ZLTO is er ook voor de individuele ondernemer waarbij er begeleiding is van opstart tot afbouw en alles wat daar tussen zit.

Samenwerking met het NHK
De ZLTO heeft door haar aangesloten leden en breed netwerk veel kennis over ondernemerschap in de paardenhouderij. Dit delen zij met NHK. Een medewerker van de ZLTO, Heleen Prinsen, vertegenwoordigt de organisatie in de redactie. Zij controleert de inhoud van alle artikelen en vult dit aan met specialistische en beleidsmatige kennis.

Contact
W:  www.zlto.nl
E:   info@zlto.nl 
T:   073 217 30 00